ROK JERZEGO GROTOWSKIEGO W BARCELONIE

26.05 - 19.10.2009

W 2009 roku mija dziesiąta rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego, pięćdziesiąta – objęcia kierownictwa Teatru 13 Rzędów w Opolu (późniejszego Teatru Laboratorium) przez Ludwika Flaszena i  Jerzego Grotowskiego i ćwierćwiecze od samorozwiązania Teatru Laboratorium.

W listopadzie 2007 roku Konferencja Generalna UNESCO wpisała pięćdziesiątą rocznicę utworzenia przez Jerzego Grotowskiego Teatru Laboratorium na listę rocznic obchodzonych pod auspicjami UNESCO w latach 2008–2009.

logo_20any_20grotowski_20cat_20unesco_20120

Barcelona przyłącza się do obchodów, organizując wyjątkowy program pod hasłem "Grotowski: Poza Teatrem". Podczas obchodów w Barcelonie zostanie zaprezentowana i szczegółowo omówiona historia i działalność znanego polskiego reżysera oraz założonego przez niego Teatru Laboratorium. Koordynatorką projektu jest Anna Caixach. Projekt powstał również przy współpracy Konsulatu RP w Barcelonie i Instytutu Polskiego w Madrycie.

Oficjalna Inauguracja Roku Jerzego Grotowskiego w Barcelonie odbędzie się 26 maja 2009 o godzinie 18.30 w Auditori Institut del Teatre.

Więcej informacji i szczegółowy program na: http://www.anygrotowski.com/

cartell