"SPRAWA DANTONA" W REŻYSERII JANA KLATY W NAVES DEL ESPANOL. MATADERO

28 - 29.10.2011

Projekt "Partnerstwo: Wchód – Południe" to zestawienie ze sobą artystów i intelektualistów z Hiszpanii, Polski i Rosji, krajów które dzieli wiele różnic kulturowych, ale łączy jeden proces wychodzenia ze stanu "społeczeństwa zamkniętego" w kierunku społeczeństw otwartych.

Projekt pokaże jak sobie radzili artyści, społeczności twórcze i instytucje kultury z problemem niedostatku wolności, a przede wszystkim co z tą wolnością później zrobili. W jaki sposób sztuka wyprzedzała, a następnie reagowała na zmiany polityczne i społeczne, a także czy dziś antycypuje te zmiany, czy może jeszcze kiedykolwiek być katalizatorem przemian społecznych. diagnoza, jaką stawiają kultura i sztuka dzisiejszym społeczeństwom: polskiemu, rosyjskiemu i hiszpańskiemu, jako trzem byłym "społeczeństwom zamkniętym", które – na różne sposoby – realizują wizję przyszłego "europejskiego społeczeństwa otwartego".

Kuratorki projektu proponują rodzaj Partnerstwa Kulturalnego: Wschód – Południe, nieco odmiennego od projektów politycznych. W ramach tego partnerstwa w dziedzinie kultury Rosjanie i Polacy nie muszą czuć się stronami mającymi przeciwstawne interesy. Europa Wschodnia nie musi przeszkadzać rozwojowi Europy Śródziemnomorskiej. Wspólna refleksja, wymiana doświadczeń, w formie artystycznej czy w formie debaty intelektualnej, pomogą rozwinąć świadomość, że regiony te mogą się wspierać, a nie rywalizować w ramach struktur europejskich.

W ramach projektu w Madrycie odbędą się:

•28 i 29 października - spektakl "Sprawa Dantona" w reżyserii Jana Klaty z Teatru Polskiego we Wrocławiu / Teatro Espanol – scena Matadero


•prezentacja polskich, hiszpańskich i rosyjskich filmów z ostatnich 30–40 lat


•panele artystów i intelektualistów polskich, hiszpańskich i rosyjskich.
Kuratorki projektu: Katarzyna Kacprzak i Katarzyna Osińska.Bardzo rzadko wystawiany, ale świetny dramat polityczny, niegrany we Wrocławiu od końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Akcja "Sprawy Dantona" rozgrywa się w Paryżu podczas burzliwych dni dyktatury jakobinów. Dramat skupia się wokół przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej: upadku Dantona i rodzącego się spisku przeciw Robespierre'owi. Jan Klata powrócił tym spektaklem do miejsca swego debiutu. To właśnie w Teatrze Polskim we Wrocławiu powstało w roku 2002 pierwsze przedstawienie popularnego dziś twórcy - inscenizacja jego sztuki "Uśmiech grejpruta".

Opracowanie tekstu, reżyseria, sample i skrecze mentalne: JAN KLATA.
Opracowanie tekstu i dramaturgia: SEBASTIAN MAJEWSKI.
Scenografia: MIREK KACZMAREK.
Ruchy sceniczne: MAĆKO PRUSAK.
Reżyseria światła: JUSTYNA ŁAGOWSKA.
Koordynator projektu: HANNA FRANKOWSKA.
Obsada:
Eleonore (Marianna) - KINGA PREIS,
Louise Danton - ANNA ILCZUK,
Lucile Desmoulins - KATARZYNA STRĄCZEK,
Robespierre - MARCIN CZARNIK,
Danton - WIESŁAW CICHY,
Saint-Just - WOJCIECH ZIEMIAŃSKI/TOMASZ LULEK,
Desmoulins - BARTOSZ PORCZYK,
Delacroix - ANDRZEJ WILK,
Westermann - MARIAN CZERSKI,
Philippeaux - EDWIN PETRYKAT,
Fouquier - ZDZISŁAW KUŹNIAR (gościnnie),
Billaud - MIROSŁAW HANISZEWSKI,
Legendre - RAFAŁ KRONENBERGER,
Fouché - MICHAŁ OPALIŃSKI,
Angielski agent - MICHAŁ MROZEK.

Teatr Polski we Wrocławiu w roku 2011 obchodzi jubileusz sześćdziesięciopięciolecia działalności. W tym okresie zbudował swoją pozycję nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Przedstawienia Edmunda Wiercińskiego, Wilama Horzycy, Jakuba Rotbauma, Henryka Tomaszewskiego, Krystyny Skuszanki, Jerzego Krasowskiego, Jerzego Grzegorzewskiego, Jerzego Jarockiego, Krystiana Lupy czy Grzegorza Jarzyny nie tylko reprezentowały najwyższy poziom artystyczny, ale inicjowały ważne rozmowy z publicznością we Wrocławiu i wszędzie tam, gdzie były pokazywane. Teatr Polski we Wrocławiu dysponuje trzema, sprofilowanymi repertuarowo scenami: Sceną im. Jerzego Grzegorzewskiego (klasyka w nowoczesnych wystawieniach), Sceną na Świebodzkim (eksperymenty teatralne) i Sceną Kameralną. Jest drugim co do wielkości teatrem w Polsce.
Najważniejsze okresy działalności teatru wyznaczały osobowości dyrektorów artystycznych, takich jak Henryk Szletyński, twórca zespołu aktorskiego, Jakub Rotbaum, kreator klasycznego repertuaru, Zygmunt Hübner, założyciel Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych, Krystyna Skuszanka i Jerzy Krasowski, który przyciągnęli osobowości reżyserskie i aktorskie oraz dzięki różnorodnej działalności edukacyjnej nawiązali kontakt z młodą widownią, Jerzy Grzegorzewski, artysta wizjoner, i Jacek Weksler – świetny menedżer, zaprosił do współpracy najwybitniejszych polskich reżyserów: Jarockiego i Lupę. Ich inscenizacje przywróciły Teatrowi Polskiemu rangę najważniejszej sceny w Polsce. Od września 2006 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym jest Krzysztof Mieszkowski. W tym czasie na trzech scenach przygotowano 20 dużych premier. Były wśród nich tak ważne i nagradzane przedstawienia, jak "Sprawa Dantona" w reżyserii Jana Klaty, "Smycz" – Natalii Korczakowskiej, "Hamlet" – Moniki Pęcikiewicz czy "Kuszenie cichej Weroniki" – Krystiana Lupy. W teatrze pracowali też między innymi tacy twórcy, jak Agnieszka Olsten, Monika Strzępka, Remigiusz Brzyk, Krzysztof Garbaczewski czy Wiktor Rubin. Spektakle Teatru Polskiego są nagradzane i pokazywane w Polsce i na świecie (Argentyna, Ekwador, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja czy Słowacja).

Czas: 28-29 październiaka 2011.

Miejsce: Matadero, Madryt.

Organizatorzy: Teatr Polski we Wrocławiu, Instytut Polski w Madrycie, Teatro Espanol Madrid, Instytut Cervantesa w Madrycie.

Projekt dofinansowan ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.