FILM " WOLNOŚĆ JEST W NAS " W HISZPAŃSKICH KINACH.

18.01.2012

p_LOS0019_1_09a_CS_popieluszko

Ksiądz Jerzy Popiełuszko to legenda "Solidarności". Urodzony w 1947 roku na Białostocczyźnie, święcenia kapłańskie otrzymał w maju 1972 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Był duszpasterzem warszawskich pielęgniarek, pracował w akademickim kościele św. Anny, a w czerwcu 1980 roku trafił do żoliborskiej parafii św. Stanisława Kostki.
W dniach sierpniowych strajków 1980 roku sprawował opiekę duszpasterską nad strajkującymi hutnikami w Hucie Warszawa, by z czasem stać się ich kapelanem.
Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku nie zaprzestał wspierania "Solidarności".
Wraz z proboszczem, księdzem prałatem Teofilem Boguckim, organizował Msze za Ojczyznę, gromadzące tysiące wiernych z różnych środowisk, aktywnie uczestniczył w działalności charytatywnej - rozciągniętej na ofiary stanu wojennego, a jego mieszkanie stało się punktem kontaktowym działaczy i sympatyków zdelegalizowanego związku zawodowego. Był jednym z inicjatorów Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę we wrześniu 1983 roku. Wcześniej, w maju 1983 roku poprowadził pogrzeb Grzegorza Przemyka - warszawskiego maturzysty, syna sympatyzującej z opozycją poetki Barbary Sadowskiej, pobitego przez milicjantów. Komunistyczne władze próbowały ograniczyć zyskującą szerokie poparcie społeczne działalność księdza Jerzego. Oskarżany o naużywanie instytucji i praktyk kościelnych do prowadzenia działalności politycznej, prowokowany i inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, po przeszukaniu jego mieszkania - gdzie znaleziono wcześniej podrzucone materiały wybuchowe i drukarskie - aresztowany pod zarzutem prowadzenia "działalności szkodliwej dla interesów PRL" zagrożonej karą do 10 lat więzienia.
Po interwencji władz kościelnych został zwolniony z aresztu. Mimo trwających przygotowań do procesu, ksiądz Popiełuszko nie przerwał swojej działalności, co więcej - odmówił sugerowanego przez prymasa, kardynała Józefa Glempa, wyjazdu na studia do Watykanu. W październiku 1984 roku został uprowadzony, a następnie bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Departamentu IV (antykościelnego) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki przerodził się w wielotysięczną manifestację sprzeciwu wobec metod państwowego aparatu przemocy. Grób księdza Jerzego stał się miejscem pielgrzymek wiernych z Polski i całego świata, także papieża Jana Pawła II. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny księdza.