UZNANIE POLSKIEGO DYPLOMU STUDIÓW WYŻSZYCH W HISZPANII

Dyplom nostryfikuje się w hiszpańskim Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Dyplom oraz wyciąg ocen z indeksu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz z tłumaczeniami dokonanymi u tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego.

2. Wypełnić wniosek o nostryfikację (dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki: http://www.educacion.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/homologacion-titulos/homologacion-titulos-universitarios/solicitud.html, następnie wybrać Modelo de solicitud.

Bardzo ważne jest właściwe wypełnienie tabeli 3 "Datos relativos a la solicitud". W rubryce "Solicitud de homologacion del titulo de:" wspisuje się tytuł tak jak przetłumaczył go tłumacz. Natomiast w "Al titulo univ. esp. de" trzeba sprawdzić jak on brzmi w Catálogo de Títulos Oficiales, dostępny na stronie web: http://www.educacion.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/homologacion-titulos/titulos-universitarios.html

3. Oryginalny dowód wpłaty:
Solicitud de homologación a un título español universitario de Licenciado, Ingeniero o  Arquitecto, o al grado académico español de Licenciado: 91,00 €
Solicitud de homologación a un título español universitario de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico: 45,50 €
Solicitud de homologación a un título español de Música, Danza o Arte Dramñatico: 91,00 €

Model dowodu wpłaty mona znlaleźć na stronie: https://www.educacion.es/tasas/servlet/confirmatasa.pdf?mi=790&nt=079

Komplet dokumentów należy złożyć w Registro General o Registros Auxiliares del Ministerio de Educación (C/ Los Madrazo, 15-17; Pº del Prado, 28; C/ Torrelaguna, 58; wszytskie buira znajdują się w Madycie).
Legalizację duplomu powinno się otrzymać w okresie od 6 miesięcy do 1 roku.

Od 2002 roku można również wystąpić o nostryfikację dyplomu za pośrednictwem Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce (ul. Fabryczna 16/22 lok.22 w Warszawie, godziny otwarcia od 9:00 do 11:00, od poniedziałku do czwartku, tel 022-626.98.11/12).