UMOWA MIĘDZYNARODOWA O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ I NAUKOWEJ

1.  Tytuł umowy: Umowa między Rządem PRL a Rządem Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej.
  2.  Data podpisania: 1977-05-27
  3.  Data wejścia w życie: 1978-03-01
  4.  Publikacja: 1978/7/22
  5.  Dokumenty:

tekst polski