01.04.2009 Inauguracja siedziby Instytutu Polskiego w Madrycie

Podczas oficjalnej wizyty w Madrycie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odsłonił tablicę informacyjną w siedzibie nowo powstałego Instytutu Polskiego - pierwszej polskiej placówki dyplomacji kulturalnej w Hiszpanii. 

Podstawą utworzenia Instytutu w Madrycie jest umowa zawarta między rządami RP i Królestwa Hiszpanii we wrześniu 2005 roku. Postanowiono wówczas, że oba kraje, na zasadzie wzajemności, będą wspierały utworzenie i działalność Instytutu Polski w Madrycie i Instytutu Cervantesa w Warszawie.

Instytut podlega polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych i jest przez nie w pełni finansowany, a nadzór merytoryczny i programowy sprawuje nad nim Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej. 


 

Wizyta_20Ministra_RS_4

Na zdjęciu Minister Radosław Sikorski 

 

Wizyta_20Ministra_RS_5 

Na zdjęciu Minister Radosław Sikorski i Dyrektor Joanna Karasek