Institutio Polaco de Cultura Madrid

Studia wyższe w Hiszpanii

Uczniowie, którzy zdali Egzamin Dojrzałości (Nowa Matura) i chcą rozpocząć naukę na studiach wyższych w Hiszpanii, powinni zarejestrować się na stronie
https://app.uned.es/portal/AdmisionMatricula
a następnie wypełniony i wydrukowany formularz wysłać na  adres:


UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
SECCIÓN DE SELECTIVIDAD
Pº Senda del Rey, 11
28040 MADRID – ESPAÑA


wraz z niżej opisanymi dokumentami:
1. Kopia dowodu osobistego lub paszportu
2. Kopia (potwierdzena za zgodność z oryginałem) Świadectwa Dojrzałości (Nowa Matura)
3. Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wykazu przedmiotów i ocen (certificación academica) z ostatnich dwóch lat nauki oraz tłumaczenie przysięgłe tego wykazu
4. Kopia formularza z rejestru wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty obowiązkowej 


Potwierdzenie za zgodność z oryginałem można otrzymać w Unidades de Atención al Estudiante w Madrycie (Bravo Murillo 38, Paseo Senda del Rey 7, o Juan del Rosal 16), jak i w Wydziale Konsularnym Ambasady Polskiej w Madrycie.


Jeśli wszystkie dokumenty zostaną złożone w prawidłowej formie, w ciągu 3 miesięcy otrzyma się zaświadczenie dające dostęp na studia w Hiszpanii.


Więcej informacji na stronie:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,932663&_dad=portal&_schema=PORTAL

#

projekt i realizacja