Institutio Polaco de Cultura Madrid

Studia wyższe w zakresie języka, literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie

STUDIA WYŻSZE W ZAKRESIE JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ trwają cztery lata. Studenci studiują również drugi język (oraz jego literaturę i kulturę) wybrany z listy następujących języków: angielski, arabski, bułgarski, francuski, grecki nowożytny, hebrajski, języki romańskie, niemiecki,  rosyjski, słowacki i włoski.
Po ukończeniu studiów studenci otrzymują dyplom uniwersytecki Graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas: Lengua, Literatura y Cultura Polacas (jako Maior lub Minor w zależności od specjalizacji). Dyplom umożliwia absolwentom wykonywanie działalności zawodowej lub kontynuację studiów prowadzących do uzyskania tytułu doktorskiego, najwyższego tytułu akademickiego i zawodowego.
Podczas czterech lat studiów studenci mają możliwość odbycia rocznych studiów na wybranych uniwersytetach w Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) w ramach europejskiego programu wymiany studentów ERASMUS.
Uniwersytet Complutense jest jedyną hiszpańską uczelnią, na której istnieje możliwość odbycia studiów wyższych w zakresie JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ i przyznaje dyplom uniwersytecki zgodny z założeniami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.
W roku 2007 kadra naukowa Filologii Polskiej otrzymała Wyróżnienie POLONICUM (Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warszawskiego) przyznawane najlepszym zagranicznym polonistom i ośrodkom polonistycznym.

Szczegółowe informacje na temat studiów w zakresie języka i literatury polskiej można znaleźć na stronach:
http://www.ucm.es/info/eslavas/polaco.html
http://portal.ucm.es/web/grados-facultad-de-filologia/grado-en-lenguas-modernas-y-sus-literaturas

Osoby zainteresowane mogą też skontaktować się z Sekretariatem Instytutu Filologii Romańskiej, Filologii Słowiańskiej i Językoznawstwa Ogólnego:
Tel. 913947751
E-mail: roman@filol.ucm.es

 


PROGRAM STUDIÓW
GRADO: JĘZYKI NOWOŻYTNE I ICH LITERATURY
MAIOR Y MINOR: JĘZYK, LITERATURA I KULTURA POLSKA
PIERWSZY ROK STUDIÓW
Oprócz przedmiotów obowiązkowych wspólnych dla wszystkich studentów Grado, studenci JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ mają zaliczyć następujące przedmioty:
■ Język polski I y II*
DRUGI ROK STUDIÓW
■ Język polski III y IV*
■ Morfologia i składnia języka polskiego- kurs teoretyczno-praktyczny*
■ Literatura polska (od Średniowiecza do Oświecenia)*
■ Wstęp do kultury polskiej*
TRZECI ROK STUDIÓW
■ Język polski V y VI*
■ Gramatyka polska
■ Analiza językoznawcza tekstów polskich
■ Literatura polska (Romantyzm i Pozytywizm)*
■ Kultura i szutka polska
CZWARTY ROK STUDIÓW
■ Język polski VII y VIII
■ Język polski i jego historia
■ Literatura polska XX wieku*
■ Literatura polska i kino polskie
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
■ Związki literackie i kulturalne hiszpańsko-słowiańskie
■ Wstęp do dziejów Słowiańszczyzny
■ Językoznawstwo słowiańskie
Każdy z wymienionych przedmiotów trwa jeden semestr. Po zaliczeniu przedmiotu studenci otrzymują 6 punktów ECTS.
Przedmioty oznaczone gwiazdką (*) tworzą program MINOR, natomiast studenci programu MAIOR muszą zaliczyć wszystkie przedmioty.

#

projekt i realizacja